Lopende projecten

 

Sector
 • Basisonderwijs
 • Po
 • Pabo
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Leesvaardigheid
 • Begrijpend lezen
 • Gesprekken
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Luistervaardigheid
 • Spelling
 • Taalbeschouwing
 • Schrijfvaardigheid
Leerplankundig thema
 • Inhouden
 • Curriculum
 • Leerlijn
Vakspecifiek thema
 • Referentiekader

Portaal. Praktische taaldidactiek voor het basisonderwijs

27-1-2015
Paus, H., & Bacchini, S. (2014). Portaal. Praktische taaldidactiek voor het basisonderwijs. Bussum: Uitgeverij Coutinho.
ISBN

9789046904084

​​​​​In Portaal komen alle aspecten van het taalonderwijs in het basisonderwijs aan de orde. In deze vierde herziene druk blijft de structuur ten opzichte van de derde druk wel gehandhaafd. De inhouden die pabostudenten zich eigen moeten maken, zijn geformuleerd in de Kennisbasis die op elke pabo centraal wordt getoetst. Alle begrippen die in de Kennisbasis voorkomen, worden in Portaal in hun context behandeld. De begrippen zijn toegankelijk via het register in Portaal.
In Portaal is de weg beschreven naar de eindniveaus 1F en 1S/2F voor alle domeinen van het taalonderwijs die in het Referentiekader Taal worden genoemd. Mede op wens van gebruikers is de structuur van het hoofdstuk over schrijven gewijzigd: schrijven (stellen) en spellen zijn afzonderlijk van elkaar uitgewerkt. Het hoofdstuk over jeugdliteratuur heeft een forse uitbreiding gekregen.
Op de website die bij Portaal hoort, is een begrippentrainer opgenomen met behulp waarvan studenten zich kunnen voorbereiden op hun Kennisbasistoets. Ook staan er aanwijzingen voor het modulair gebruik van Portaal, bijvoorbeeld een module onderbouw en bovenbouw en adviezen om met gebruikmaking van Portaal de kennisbasis te bestuderen. Op de website zijn ook lesvoorbeelden met video’s te vinden.