Lopende projecten

 

Sector
 • Po
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 4
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Leesvaardigheid
 • Luistervaardigheid
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Taalverzorging
Leerplankundig thema
 • Taalbeleid
 • Schoolbeleid
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Tussendoelen
 • Doorlopende leerlijnen
 • Aansluiting PO-VO
 • Differentiatie
 • Leerlingkenmerken
 • Passend onderwijs
 • Opbrengstgericht werken
Vakspecifiek thema
 • Dyslexie
 • Geletterdheid
 • Referentiekader
 • Taalzwakke leerlingen
Trefwoorden
 • zeer intensief aanbod
 • intensief aanbod

Passende perspectieven taal. Overzichten van leerroutes

23-1-2015
Langberg, M., Leenders, E., & Koopmans, A. (2012). Passende perspectieven-taal. Overzichten van leerroutes. Enschede: SLO.
ISBN

AN: 2.5255.482

Passende Perspectieven taal geeft intern begeleiders, taalco├Ârdinatoren en leraren ondersteuning bij het maken van (inhoudelijke) keuzes. Bijvoorbeeld voor leerlingen voor wie een ontwikkelingsperspectief is vastgesteld en waar de school nu voor de vraag staat wat een passend aanbod is voor deze leerlingen. Deze inhoudelijke keuzes zijn omschreven in de vorm van drie leerroutes, die in de deze publicatie worden toegelicht. De leerroutes vindt u per taaldomein in de bijlagen. Het gaat om de domeinen van het Referentiekader Taal: Luisteren, Spreken/Gesprekken, Lezen (ge├»ntegreerd begrijpen lezen en technisch lezen) en Schrijven (met als subonderdeel Spelling/ Taalverzorging).
 
De leerroutes geven aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen met het oog op hun vervolgonderwijs. Zo kan de school werken aan landelijke, hoge doelen, maar wel op die onderdelen die perspectief bieden voor deze leerlingen.
 
De leerroutes zijn ook beschikbaar op A3- formaat. Het opbrengstgericht werken en maken van keuzes is een proces waarbij vaak meerdere mensen binnen uw team betrokken zijn. De leerroutes op A3-formaat bieden de mogelijkheid om met elkaar deze inhoudelijke discussie te voeren.