Lopende projecten

 

Sector
 • Havo
 • Mbo
 • Praktijkonderwijs
 • Po
 • Vwo
 • So
 • Vmbo
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Begrijpend lezen
 • Gesprekken
 • Grammatica
 • Leesvaardigheid
 • Literatuur/Fictie
 • Luistervaardigheid
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Spelling
 • Spreken
 • Taalverzorging
Leerplankundig thema
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
Vakspecifiek thema
 • Referentiekader

Over de drempels met taal en rekenen: Hoofdrapport van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen

27-1-2015
Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen. (2008). Over de drempels met taal en rekenen: Hoofdrapport van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen. Enschede: SLO.
Deze publicatie over de referentieniveaus taal en rekenen is interessant voor docenten Nederlands en wiskunde in het voortgezet onderwijs en voor iedereen die zich bezighoudt met taal- en rekenbeleid in het onderwijs. Het is het advies van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen aan de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over noodzakelijke basiskennis en –vaardigheden voor taal en rekenen voor leerlingen van primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. In dit rapport wordt op een rij gezet waarom een verhoging van het taal- en rekenniveau van leerlingen nodig is en de aansluiting tussen de sectoren verbetering behoeft. Aanleiding voor het rapport is maatschappelijk onrust over het taal- en rekenniveau van leerlingen in het bijzonder bij pabostudenten. Om die reden is door de minister en staatssecretaris een expertgroep ingesteld die hen op dat punt moet adviseren. Naast dit rapport zijn er twee deelrapporten verschenen: Over de drempels met taal en Over de drempels met rekenen. Na adviezen van onder andere de sectorraden is een vervolgadvies uitgebracht: Een nadere beschouwing. Dit rapport heeft geleid tot het Referentiekader taal en rekenen.