Lopende projecten

 

Sector
 • Basisonderwijs
 • Alle onderwijstypen
 • Po
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Grammatica
 • Begrijpend lezen
 • Leesvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Spelling
 • Taalbeschouwing
 • Taalverzorging
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Differentiatie
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Samenhang
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid
 • Interactief Taalonderwijs
 • Referentiekader
 • Taalzwakke leerlingen

Ontkavelen van lees- en schrijfonderwijs

5-6-2015

Gelderen, A. van. (2012). Ontkavelen van lees- en schrijfonderwijs. [PowerPoint]. Enschede: SLO.

De auteur gaat in op onderzoeksgegevens die aangeven dat lees- en schrijfonderwijs geen baat hebben bij veel aandacht voor deelvaardigheden zoals technisch lezen en spelling en grammatica, maar dat vooral aandacht gegeven moet worden (vanaf groep 4) aan de betekenis van teksten, leesmotivatie, lees- en schrijfstrategiën, samenvattingen maken, hulp van klasgenoten en de inzet van functionele grammatica.