Lopende projecten

 

Sector
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Argumentatie vaardigheden
 • Begrijpend lezen
 • Gesprekken
 • Grammatica
 • Leesvaardigheid
 • Literatuur/Fictie
 • Luistervaardigheid
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Spelling
 • Spreken
 • Taalbeschouwing
 • Taalverzorging
 • Technisch lezen
 • Woordenschat
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Kerndoelen
 • Leraren
 • Referentiekader
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Referentiekader
 • Geletterdheid

Nederlands in de onderbouw; een praktische didactiek

30-1-2015
Bonset, H., De Boer, M., & Ekens, T. (2010). Nederlands in de onderbouw; een praktische didactiek. Bussum: Coutinho.
Nederlands in de onderbouw biedt (aanstaande) docenten Nederlands een handreiking voor de vormgeving van hun onderwijs. De auteurs behandelen de taalvaardigheden lezen, schrijven, spreken en luisteren, met als uitgangspunt de referentieniveaus Taal van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen. Bij elke vaardigheid worden theoretische achtergronden gegeven, alsook suggesties voor opbouw en planning van de leerstof, oefeningen en toetsing. Op dezelfde wijze komt het onderwijs in fictie en taalvariatie aan de orde. Ieder hoofdstuk sluit af met beschrijvingen van achtergrondliteratuur en wordt geïllustreerd met lesvoorbeelden uit taalmethoden Nederlands. Hierdoor wordt de theorie direct toepasbaar in de onderwijspraktijk van alledag. Dit praktische didactiekboek is te karakteriseren als handboek voor communicatief en procesgericht onderwijs Nederlands.