Lopende projecten

 

Sector
 • Basisonderwijs
 • Pabo
 • So
 • Po
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Luistervaardigheid
 • Spreken
 • Gesprekken
Leerplankundig thema
 • Onderzoek / Evaluatie
Vakspecifiek thema
 • Interactief Taalonderwijs

Mondelinge taalvaardigheid in het basisonderwijs. Een inventarisatie van empirisch onderzoek

23-1-2015
Bonset, H., & Hoogeveen, M. (2011). Mondelinge taalvaardigheid in het basisonderwijs. Een inventarisatie van empirisch onderzoek. Enschede: SLO.
ISBN

AN 1.6016.430

Een geordend overzicht van 49 empirische onderzoeken naar onderwijs in mondelinge taalvaardigheid in het basisonderwijs, uitgevoerd in Nederland, Vlaanderen en Suriname staat in deze publicatie. Achtereenvolgens komen onderzoeken aan de orde die gericht zijn op: doelstellingen, beginsituatie van leerlingen, onderwijsleermateriaal, onderwijsactiviteiten, instrumentatie en evaluatie. In een nabeschouwing worden de bevindingen uit de verschillende onderzoeken samengevat en geƫvalueerd.