Lopende projecten

 

Sector
 • Pabo
 • Po
 • Basisonderwijs
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Gesprekken
 • Luistervaardigheid
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Differentiatie
 • Doorlopende leerlijnen
 • Vakdidactiek
 • Vakintegratie
 • Leraarmateriaal
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid
 • Interactief Taalonderwijs

Mondelinge Communicatie. Drie werkwijzen voor mondelinge taalontwikkeling

6-2-2015
Damhuis, R., & Litjens, P. (2003). Mondelinge Communicatie. Drie werkwijzen voor mondelinge taalontwikkeling. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.
ISBN

9789055542383

Met Mondelinge Communicatie  wordt kinderen geleerd stapsgewijs actief en doeltreffend te spreken. In het boek staan veel praktische suggesties voor mondelinge taalactiviteiten. Drie beproefde werkwijzen staan centraal. In Verhalen vertellen nodigt de leerkracht de kinderen uit een persoonlijk verhaal te vertellen. In Interactie in de kleine kring leert de leerkracht kinderen actief aan kleine gesprekgroepjes deel te nemen. Hoe de leerkracht ervoor zorgt dat leerlingen actief meedoen aan gesprekken waarin ze nieuwe kennis opdoen, komt uitgebreid aan bod in Gesprekken om te leren. Elke werkwijze sluit af met Perspectieven waarin de concrete toepassingen voor de hogere groepen staan beschreven. De bundel gaat uitvoerig in op de betekenis van interactief taalonderwijs voor de praktijk en op de ontwikkeling van mondelinge taalvaardigheid.