Lopende projecten

 

Sector

  • Po
  • So

Vakgebied

  • Nederlands

Drs. H.J. (Mieneke) Langberg - Kuis

Telefoon: (053) 4840 238
E-mail: m.langberg@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar / vakexpert Nederlands

​Mieneke Langberg is linguïst en ontwikkelt leerplannen voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte voor taal. Zij is werkzaam binnen de afdelingen primair onderwijs en speciaal onderwijs. Zo is zij betrokken bij het uitwerken van de referentieniveaus taal voor zorgleerlingen, het ontwikkelen van taaldoelen voor jonge kinderen, het maken van onderwijsarrangementen voor anderstalige leerlingen en het opbrengstgericht werken aan taal door het bieden van maatwerk. Zij heeft als doel scholen te ondersteunen bij het bieden van passend onderwijs aan leerlingen waarvan de taalontwikkeling vraagt om specifieke uitwerkingen.

 Publicaties