Lopende projecten

 

Sector
 • Basisonderwijs
 • Po
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Begrijpend lezen
 • Gesprekken
 • Leesvaardigheid
 • Literatuur/Fictie
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Curriculumtheorie
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid
 • Interactief Taalonderwijs
 • Samenhang lezen schrijven

Met een blik op de toekomst. 25 jaar leerplanontwikkeling onderwijs Nederlandse Taal in de basisschool

30-1-2015
Gelderen, A. van, Hoogeveen, M., & Zijp, I. ( 2004). Met een blik op de toekomst. 25 jaar leerplanontwikkeling onderwijs Nederlandse Taal in de basisschool. Enschede: SLO.
ISBN

18878452

In Met een blik op de toetkomst wordt een overzicht gegeven van 25 jaar leerplanontwikkeling voor het taalonderwijs. Toonaangevende projecten worden beschreven en geduid in de context van dominante visies op taalonderwijs.