Lopende projecten

 

Sector
  • Basisonderwijs
  • Po
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Begrijpend lezen
  • Literatuur/Fictie
Leerplankundig thema
  • Curriculum
  • Leerlingkenmerken
  • Leermiddelen
  • Onderzoek / Evaluatie
Vakspecifiek thema
  • Geletterdheid

Lezen in het basisonderwijs. Een inventarisatie van empirisch onderzoek naar begrijpend lezen, leesbevordering en fictie

30-1-2015
Bonset, H., & Hoogeveen, M. (2009). Lezen in het basisonderwijs. Een inventarisatie van empirisch onderzoek naar begrijpend lezen, leesbevordering en fictie. Enschede: SLO.
ISBN

75122191

In Lezen in het basisonderwijs wordt het empirisch onderzoek naar begrijpend lezen, leesbevordering en fictie in het basisonderwijs (1969-2004) geĆÆnventariseerd en beschreven. Het onderzoek is geordend naar typen onderzoek (doelstellingen, beginsituatie, onderwijsleermateriaal, onderwijsleeractiviteiten, instrumentatie, evaluatie). In een nabeschouwing wordt de vraag beantwoord welke aanwijzingen de onderzoeksresultaten geven voor de inhoud en vormgeving van het leesonderwijs en voor leerplanontwikkeling voor dit domein.