Lopende projecten

 

Sector
 • Basisonderwijs
 • Pabo
 • Speciaal basisonderwijs
 • Po
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Schrijfvaardigheid
 • Spelling
 • Taalverzorging
Leerplankundig thema
 • Doorlopende leerlijnen
 • Kerndoelen
 • Leerlijn
 • Planningsinstrument
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Tussendoelen
Vakspecifiek thema
 • Beoordelen van schrijfvaardigheid
 • Referentiekader
 • Geletterdheid

Leerstoflijnen schrijven beschreven. Uitwerking van het referentiekader Nederlandse taal voor het schrijfonderwijs op de basisschool

23-1-2015
Gelderen, A. van, Paus, H., & Oosterloo, A. (2010). Leerstoflijnen schrijven beschreven. Uitwerking van het referentiekader Nederlandse taal voor het schrijfonderwijs op de basisschool. Enschede: SLO.
ISBN

AN 1.5163.299

​​​Een uitwerking van doorlopende leerlijnen voor het schrijfonderwijs op de basisschool staat in deze publicatie beschreven. De aanleiding is de invoering van het referentiekader taal. Deze stelt het basisonderwijs voor de vraag langs welke weg de eindniveaus 1F en 2F/1S te bereiken zijn. Hoe is de opbouw van de leerstof over de groepen 1 t/m 8 en welke didactiek past bij die leerstofopbouw? De publicatie start met een schematische beschrijving van de leerstof schrijven en de kenmerken van de leerlijn schrijven. Daarna volgt een karakteristiek van de schrijfdidactiek in de groepen 3-8. Twee bijlagen geven voorbeelden van leerlingteksten en de bijbehorende schrijftaken.