Lopende projecten

 

Sector
 • Basisonderwijs
 • Pabo
 • Po
 • Speciaal basisonderwijs
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Leesvaardigheid
 • Literatuur/Fictie
 • Technisch lezen
 • Begrijpend lezen
Leerplankundig thema
 • Doelen
 • Doorlopende leerlijnen
 • Leerlijn
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid
 • Referentiekader

Leerstoflijnen lezen beschreven. Uitwerking van het referentiekader Nederlandse taal voor het leesonderwijs op de basisschool

22-1-2015
Oosterloo, A., Paus, H., & Gelderen, A. van. (2010). Leerstoflijnen lezen beschreven. Uitwerking van het referentiekader Nederlandse taal voor het leesonderwijs op de basisschool. Enschede: SLO. 
ISBN

AN 1.5630.354

​​​Een doorlopende leerlijnen voor het leesonderwijs op de basisschool is uitgewerkt in deze publicatie. De aanleiding is de invoering van het referentiekader taal. Deze stelt het basisonderwijs voor de vraag langs welke weg de eindniveaus 1F en 2F/1S te bereiken zijn. Hoe is de opbouw van de leerstof over de groepen 1 t/m 8 en welke didactiek past bij die leerstofopbouw. De publicatie start met een schematische overzicht van de leerstof lezen en een beschrijving van de algemene kenmerken van de leerlijn lezen. Daarna volgt een karakteristiek van het lezen in de groepen 1 t/m 8.