Lopende projecten

 

Sector
 • Basisonderwijs
 • Pabo
 • So
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Taalverzorging
 • Taalbeschouwing
 • Grammatica
Leerplankundig thema
 • Centrale eindtoets basisonderwijs
 • Doelen
 • Doorlopende leerlijnen
 • Kerndoelen
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid
 • Referentiekader
 • Samenhang lezen schrijven

Leerstoflijnen begrippenlijst en taalverzorging beschreven. Uitwerking van het referentiekader Nederlandse taal voor het domein begrippenlijst en taalverzorging op de basisschool

23-1-2015
Beek, A. van der, & Paus, H. (2011). Leerstoflijnen begrippenlijst en taalverzorging beschreven. Uitwerking van het referentiekader Nederlandse taal voor het domein begrippenlijst en taalverzorging op de basisschool. Enschede: SLO.
ISBN

AN 1.6095.431

Deze publicatie bevat een uitwerking van doorlopende leerlijnen voor taalbeschouwing (begrippenlijst) en taalverzorging op de basisschool. De aanleiding is de invoering van het referentiekader taal. Deze stelt het basisonderwijs voor de vraag langs welke weg de eindniveaus 1F en 2f/1S te bereiken zijn. Hoe is de opbouw van de leerstof over de groepen 1 t/m 8 en welke didactiek past bij die leerstofopbouw? De publicatie start met een schematische weergave van de leerstoflijnen begrippenlijst resp. taalverzorging. Daarna volgt een beschrijving van algemene kenmerken en achtergronden bij genoemde leerstoflijnen. Ten slotte geeft de publicatie korte karakteristieken van de inhouden voor begrippenlijst en taalverzorging in de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8.