Lopende projecten

 

Sector
 • Vmbo onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Begrijpend lezen
 • Literatuur/Fictie
Leerplankundig thema
 • Toetsing
 • Meten en beheren van resultaten
 • Beleid
 • Referentieniveaus
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid
 • Referentiekader
 • Taalzwakke leerlingen

Leerplankundige analyse van PISA-trends

23-1-2015
Kuiper, W., Hoeven, M. van der , Folmer, E., Graft, M. van, & Akker, J. van den. (2010). Leerplankundige analyse van PISA-trends. Enschede: SLO.
​​​Deze leerplankundige analyse beschrijft de resultaten van PISA in de periode 2003-2009.  In die periode laten de PISA-resultaten een dalende lijn zien - zowel absoluut (gemiddelde scores) als relatief (positie op de internationale ranglijst) - in prestaties van Nederlandse leerlingen voor wiskunde en deels ook voor leesvaardigheid en natuurwetenschappen. Naar aanleiding hiervan heeft de directie Voortgezet Onderwijs van OCW SLO gevraagd een analyse van de PISA-uitkomsten uit te voeren waarin deze daling vanuit leerplankundig perspectief verklaard wordt. Bij deze analyse is als kapstok gehanteerd de indeling in leerplankundige verschijningsvormen: beoogd, uitgevoerd en bereikt curriculum. Met name ging het daarbij om de vraag hoe dat wat gevraagd en getoetst wordt bij PISA zich verhoudt tot de kerndoelen, de meest gebruikte methoden en de lespraktijk op basis van die methoden. Daarbij is niet alleen gekeken naar de onderbouw van het voortgezet onderwijs, maar naar de hele fase van het funderend onderwijs (4 - 15) en daarnaast ook naar de tweede fase.