Lopende projecten

 

Sector
 • Mbo
 • Vmbo
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Leesvaardigheid
 • Woordenschat
Leerplankundig thema
 • Beleid
 • Competentiegericht onderwijs
 • Samenhang
 • Taalbeleid
 • Vakdidactiek
 • Vakvernieuwing ´╝ć vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid
 • Genredidactiek
 • Samenhang lezen schrijven
 • Taalgericht vakonderwijs

Iedere les een taalles? Taalvaardigheid en vakonderwijs in het (v)mbo. De stand van zaken in theorie en onderzoek

23-1-2015
Elbers, E. (2012). Iedere les een taalles? Taalvaardigheid en vakonderwijs in het (v)mbo. De stand van zaken in theorie en onderzoek. Utrecht en Den Haag: Universiteit Utrecht en PROO.
Deze publicatie is van belang voor docenten in het vmbo en voor iedereen in het onderwijs die zich bezighoudt met taalbeleid. Hoofdvraag van deze overzichtstudie is: hoe effectief en bruikbaar is geïntegreerd taal/vakonderwijs (GTVO)? De resultaten worden samengevat in vier rubrieken: effecten van grootschalige evaluatiestudies naar GTVO; ervaringen met samenwerking van taaldocenten en vakdocenten; taalonderwijs aan tweede taalleerders; samenhang tussen taal en vakinhoudelijke competenties. Het rapport wordt afgesloten met aanbevelingen. Drie voorbeelden hiervan: keer niet terug naar het traditionele grammaticaonderwijs; bevorder de samenwerking tussen docenten Nederlands en de vakdocenten zodat het taalonderwijs niet los staat van de beroepsopleiding; laat het taalonderwijs niet opgaan in het vakonderwijs, maar zorg ervoor dat het een eigen plaats en identiteit in de opleidingen heeft.