Lopende projecten

 

Sector
 • Vo
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Havo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vwo
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Argumentatie vaardigheden
 • Begrijpend lezen
 • Gesprekken
 • Grammatica
 • Leesvaardigheid
 • Literatuur/Fictie
 • Luistervaardigheid
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Spelling
 • Spreken
 • Taalbeschouwing
 • Taalverzorging
 • Technisch lezen
 • Woordenschat
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid

Het schoolvak Nederlands onderzocht. Een inventarisatie van onderzoek naar onderwijs Nederlands als eerste en tweede taal in Nederland en Vlaanderen

Hoogeveen, M., & Bonset, H. (1998). Het schoolvak Nederlands onderzocht. Een inventarisatie van onderzoek naar onderwijs Nederlands als eerste en tweede taal in Nederland en Vlaanderen. Leuven/Apeldoorn: Garant.
Dit boek is een inventarisatie van al het wetenschappelijk onderzoek dat vanaf 1969 tot 1997 in Nederland en Vlaanderen is verricht naar het schoolvak Nederlands in het voortgezet/secundair onderwijs. Alle domeinen van het vak komen aan de orde: literatuuronderwijs, leesonderwijs, schrijfonderwijs, onderwijs in mondelinge taalvaardigheid en taalbeschouwings- en argumentatie-onderwijs. een apart hoofdstuk is gewijd aan het onderzoek naar het onderwijs Nederlands als tweede taal. Zie ook www.taalunieversum.org.