Lopende projecten

 

Sector
 • Vo
 • Vwo
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Gymnasium bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Argumentatie vaardigheden
 • Begrijpend lezen
 • Gesprekken
 • Leesvaardigheid
 • Literatuur/Fictie
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Spreken
 • Taalbeschouwing
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Examens
 • Schoolexamen
 • Schoolbeleid
 • PTA
 • Referentiekader
Vakspecifiek thema
 • Referentiekader
 • Samenhang lezen schrijven
 • Beoordelen van schrijfvaardigheid

Het schoolexamen Nederlands in de tweede fase vo; uitkomsten van een enquête

12-6-2015
Meestringa, T., & Ravesloot, C. (2012). Het schoolexamen Nederlands in de tweede fase vo; uitkomsten van een enquête. Enschede: SLO.
​​​Vanaf 2007 hebben scholen meer ruimte om de vormgeving en inhoud van het schoolexamen zelf te bepalen. Over de wijze waarop zij het schoolexamen Nederlands in de tweede fase voortgezet onderwijs hebben vormgegeven heeft SLO een digitale enquête gehouden onder docenten Nederlands. Dit rapport met de resultaten van de enquête is interessant voor docenten en vaksecties die aan de slag gaan met schoolexamens voor het vak Nederlands. Zij kunnen hun eigen praktijk, of de voorgenomen veranderingen daarin, spiegelen aan wat andere scholen doen. De enquête gaat in op onderwerpen als de (eventuele) spreiding van het schoolexamen over de leerjaren, de te toetsen vakonderdelen, toetstvormen en -constructie en de herkansenregeling.