Lopende projecten

 

Sector
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Leesvaardigheid
 • Literatuur/Fictie
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Taalverzorging
Leerplankundig thema
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
 • Referentiekader
 • Examenprogramma
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid
 • Referentiekader

Het schoolexamen Nederlands havo/vwo in kaart

12-2-2015
Meestringa, T., & Ravesloot, C. (2013). Het schoolexamen Nederlands havo/vwo in kaart. Levende Talen Tijdschrift, 14 (2), 11-19.
Deze publicatie doet verslag van een vragenlijstonderzoek naar de inrichting, weging en vormgeving van het schoolexamen Nederlands in havo en vwo. Dit onderzoek vond plaats op het moment dat scholen en secties Nederlands voor de opgave staan de referentieniveaus taal te verwerken in de opgaven, toetsen en beoordelingsmodellen van het schoolexamen. Het beeld van het schoolexamen dat uit de antwoorden van de respondenten naar voren komt, laat een groot verschil zien tussen docenten ten aanzien van de wegingsfactoren, het aantal meetmomenten en het al dan niet inzetten van handelingsdelen. Meestringa en Ravesloot spreken hun zorg uit over deze variatie binnen het schoolexamen Nederlands, nu Nederlands een van de ‘kernvakken’ is geworden.