Lopende projecten

 

Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Literatuur/Fictie
 • Schrijfvaardigheid
Leerplankundig thema
 • Samenhang
 • Vaardigheden
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid

Het effect van creatief schrijven op het lezen van korte verhalen

6-2-2015
Janssen, T., & Bergh, H. van den. (2010). Het effect van creatief schrijven op het lezen van korte verhalen. Levende talen Tijdschrift, 11 (1), 3-15.
Deze publicatie beschrijft een onderzoek naar de wijze waarop creatief schrijven kan functioneren als verwerkingsopdracht binnen literatuuronderwijs. Het gaat om de vraag of het schrijven van een eigen verhaal voorafgaand aan het lezen een positief effect heeft op de leesprocessen, het verhaalbegrip en de verhaalwaardering van leerlingen uit 4-vwo. Een opvallende uitkomst is dat leerlingen die eerst een eigen verhaal schreven, het literaire verhaal sneller lazen en met meer emotionele betrokkenheid dan leerlingen die niet schreven. Ook bleek het zelf schrijven een positieve invloed te hebben op het verhaalbegrip en de waardering van leerlingen voor verhalen. We concluderen dat creatief schrijven als ‘pre-reading activity’ een waardevol leermiddel is in het literatuuronderwijs.