Lopende projecten

 

Sector
 • Po
 • Pabo
 • Havo onderbouw
 • Vmbo onderbouw
Vakgebied
 • Nederlands
Leerplankundig thema
 • Samenhang
 • Vakintegratie
 • Exemplarisch lesmateriaal
 • Gebruik van (ict-)hulpmiddelen
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Taalgericht vakonderwijs
 • Samenhang lezen schrijven
 • Interactief Taalonderwijs

Het weer, integratie van taal en science

26-1-2015
Smits, M., Voogt, J., Bustraan, M., Haveman, J., & McKenny, S. (2009). Het weer, integratie van taal en science. Enschede: SLO. 
Deze voorbeeldlessenserie is bedoeld voor docenten Nederlands en science in het primair onderwijs, en ontwikkeld in het ontwerpgerichte onderzoeksproject Taal in de zaakvakken en ICT. Het Weer  ondersteunt leraren bij het herontwerpen van lessen waarin taal en science geïntegreerd worden onderwezen en geëvalueerd en bij het inbedden van deze lessen in het curriculum. De focus ligt op het sociaal en actief leren van leerlingen en op de kennisontwikkeling van taal en science.