Lopende projecten

 

Sector
 • Po
 • Basisonderwijs
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Begrijpend lezen
 • Leesvaardigheid
 • Literatuur/Fictie
 • Schrijfvaardigheid
 • Spelling
 • Technisch lezen
 • Woordenschat
Leerplankundig thema
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Vakdidactiek
 • Taalbeleid
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid

Het Taalonderwijs Nederlands Onderzocht

Hoogeveen, M., & Bonset, H. (2013). Het taalonderwijs Nederlands onderzocht. Tijdschrift Taal voor opleiders en begeleiders, 4 (6), 40-51.
In dit artikel wordt verslag gedaan van het project Het Taalonderwijs Nederlands Onderzocht (HTNO). Hierin is al het wetenschappelijk onderzoek geïnventariseerd dat sinds 1969 in Nederland en Vlaanderen is gedaan naar taalonderwijs in het primair onderwijs. Daarmee is een bijdrage geleverd aan het dichten van de vaak gesignaleerde kloof tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk. De inventarisatie heeft geresulteerd in literatuurstudies over de domeinen Schrijven, Lezen, Spelling, Woordenschat, Taalbeschouwing, Mondelinge taalvaardigheid en Technisch lezen. Ze zijn te downloaden via www.slo.nl/htno. De studies zijn gericht op een publiek van leerkrachten (in opleiding), schoolbegeleiders, opleiders, methodemakers, ontwikkelaars en onderzoekers.