Lopende projecten

 

Sector
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Argumentatie vaardigheden
 • Begrijpend lezen
 • Gesprekken
 • Grammatica
 • Leesvaardigheid
 • Literatuur/Fictie
 • Luistervaardigheid
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Spelling
 • Spreken
 • Taalbeschouwing
 • Taalverzorging
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Examens
 • Doorlopende leerlijnen
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • Schoolexamen
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid

Handreiking schoolexamens Nederlands havo / vwo

3-3-2015
Bonset, H., Meestringa, T., & Ravesloot, C. (2012). Handreiking schoolexamens Nederlands havo/vwo. Enschede: SLO.
​​​Bij de herziening van de examenprogramma’s havo/vwo in 2007 publiceerde SLO de Handreiking schoolexamen Nederlands havo/vwo. Het doel van de handreikingen is om leraren en scholen op weg te helpen bij de vormgeving van het schoolexamen. In 2011 is het examenprogramma Nederlands voor havo/vwo opnieuw gewijzigd in verband met de invoering van het referentiekader taal en rekenen. Deel I van de publicatie werkt de wijzigingen die hiermee samenhangen uit. In deel II is de Handreiking schoolexamen Nederlands havo/vwo uit 2007 integraal opgenomen.