Lopende projecten

 

Sector
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Begrijpend lezen
 • Gesprekken
 • Grammatica
 • Literatuur/Fictie
 • Luistervaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Spelling
 • Spreken
 • Taalbeschouwing
 • Taalverzorging
 • Woordenschat
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Examens
 • Schoolexamen
 • Referentiekader
 • Doorlopende leerlijnen
 • Eindtermen
 • Handreiking
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid
 • Referentiekader

Handreiking schoolexamen Nederlands vmbo; Herziening naar aanleiding van het referentiekader taal

Meestringa, T., Ravesloot, C., Raymakers-Volaart, C., & Ebbers, D. (2012). Handreiking schoolexamen Nederlands vmbo; Herziening naar aanleiding van het referentiekader taal. Enschede: SLO.
Het doel van de handreiking is om leraren en scholen op weg te helpen bij de vormgeving van het schoolexamen Nederlands vmbo. Bij de herziening van de examenprogramma’s vmbo in 2007 publiceerde SLO de Handreiking schoolexamen Nederlands vmbo. In 2011 is het examenprogramma Nederlands voor vmbo opnieuw gewijzigd in verband met de invoering van het referentiekader taal en rekenen. Deel I van de publicatie werkt de wijzigingen die hiermee samenhangen uit. In deel II is de Handreiking schoolexamen Nederlands vmbo uit 2007 integraal opgenomen.