Lopende projecten

 

Sector
  • Basisonderwijs
  • Po
  • Vo
Vakgebied
  • Nederlands
Leerplankundig thema
  • Inhouden
  • Onderzoek / Evaluatie
  • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
  • Geletterdheid
  • Interactief Taalonderwijs
  • Taalzwakke leerlingen

Handbook of Language and Literacy

22-1-2015
Stone, A., Silliman, E.R., Ehren, B.J., & Apel, K. (2006). Handbook of Language and Literacy. New York: Guilford.
ISBN

9781462511853

Dit handboek legt de link tussen gesproken en geschreven taal. Deskundigen wijzen op de invloed van specifieke taalgerelateerde processen binnen geletterdheid in het basis en voortgezet onderwijs, met aandacht voor cognitieve, neurobiologische, socioculturele en instructionele zaken. In dit handboek worden pogingen om optimale leerresultaten bij leerlingen te behalen besproken. Het werk is een verzameling van ervaringen uit onderzoek voor onderwijs op maat en effectieve instructie voor alle aspecten van geletterdheid: woordherkenning, leesbegrip, schrijven en spelling.