Lopende projecten

 

Sector
  • Po
  • Basisonderwijs
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Schrijfvaardigheid
  • Taalbeschouwing
Leerplankundig thema
  • Onderzoek / Evaluatie
Vakspecifiek thema
  • Genredidactiek
  • Geletterdheid

Handbook of Writing Research

6-2-2015
MacArthur, C.A., Graham, S., & Fitzgerald, J. (2006). Handbook of Writing Research. New York: Guilford Press.
ISBN

ISBN-10: 1593857500

Dit gezaghebbende werk brengt huidig onderzoek over schrijfontwikkeling van kinderen en jongvolwassenen en het onderliggende proces van succesvol leren en onderwijzen in beeld. Het boek behelst zowel het cognitieve als het socioculturele perspectief. Toonaangevende onderzoekers presenteren saillante theoretische modellen, ze beschrijven onderzoeks methodologieen op het scherpst van de snede en analytische gereedschappen; ze sommen beschikbare data op over de effectiviteit van belangrijke instructionele benaderingen en indentificeren sleutelrichtingen voor toekomstige onderzoeken. Het boek benadrukt het belang om de schrijfontwikkeling van leerlingen te stimuleren, en heeft daarom een speciaal onderdeel gewijd aan culturele diversiteit, sekse, speciaal onderwijs, en tweetaligheid.