Lopende projecten

 

Sector
 • Basisonderwijs
 • Po
 • Vo
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Schrijfvaardigheid
 • Leesvaardigheid
 • Taalbeschouwing
 • Technisch lezen
 • Taalverzorging
Leerplankundig thema
 • Doorlopende leerlijnen
 • Differentiatie
 • Handreiking
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid

Handboek lees- en schrijfdidactiek. Functionele geletterdheid in basis- en voortgezet onderwijs

6-2-2015
Verhoeven, L. (red). (1992). Handboek lees- en schrijfdidactiek. Functionele geletterdheid in basis- en voortgezet onderwijs. Amsterdam/Lisse: Swets & Zetlinger.
ISBN

9789026511912.

Het Handboek lees- en schrijfdidactiek behandelt recente ontwikkelingen op het gebied van leesdidactiek en schrijfdidactiek met als hoofdonderwerp functionele geletterdheid en er worden onderzoeksresultaten getoond. Het handboek richt zich op op het basis- en voortgezetonderwijs. Met behulp van praktijkervaringen worden verschillende onderwerpen besproken binnen de domeinen leesvaardigheid en taalvaardigheid, namelijk: diverse vormen van leesonderwijs (o.a. technisch lezen) en schrijfonderwijs, zoals: computergestuurd leesonderwijs, stelonderwijs, onderwijs in argumenteren en leesbevordering. Ook is er aandacht voor evaluatie van onderwijsleerprocessen, differentiatie en leesproblemen.
 
Contactpersoon