Lopende projecten

 

Sector
 • Po
 • Pabo
 • Basisonderwijs
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Spreken
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Gesprekken
Leerplankundig thema
 • Samenhang
 • Taalbeleid
 • Vakdidactiek
 • Vakintegratie
Vakspecifiek thema
 • Taalgericht vakonderwijs
 • Interactief Taalonderwijs

Gesprekken zijn de spil van onderwijs. Taalbeleid in uitvoering. Lectorale rede

6-2-2015
Damhuis, R. (2008). Gesprekken zijn de spil van onderwijs. Taalbeleid in uitvoering. Lectorale rede. Utrecht: Marnix Academie.
Gesprekken vormen de bron van taalontwikkeling én van kennisontwikkeling. Vooral actieve deelname aan gesprekken door kinderen is onderbelicht in het huidige onderwijs, betoogt de auteur in deze lectorale rede. Lesgeven is vaak een heel eenzijdige bezigheid: de leraar geeft instructie en informatie en de leerling ontvangt daarmee kennis.
Basisscholen kunnen meer uit hun onderwijs halen ten gunste van de taal- en denkontwikkeling van kinderen. Een andere aanpak op scholen is nodig om ervoor te zorgen dat kinderen gedurende de hele dag actiever denken en taal gebruiken dan nu het geval is. Dat kan, volgens de auteur, door meer echte gesprekken aan te gaan met kinderen.