Lopende projecten

 

Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Havo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vwo
Vakgebied
 • Nederlands
Leerplankundig thema
 • Betekenisvol leren
 • Taalbeleid
 • Vakdidactiek
 • Vakintegratie
 • Samenhang
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid
 • Genredidactiek
 • Samenhang lezen schrijven
 • Taalgericht vakonderwijs

Genres in schoolvakken; taalgerichte didactiek in het voortgezet onderwijs

23-1-2015
Leeuw, B. van der, & Meestringa, T. (2014). Genres in schoolvakken; taalgerichte didactiek in het voortgezet onderwijs. Bussum: Uitgeverij Coutinho.
ISBN

978 90 469 0433 6

​​​​​​Genres in schoolvakken geeft een inleiding in de werking van teksttypen of genres in verschillende schoolvakken. Het helpt leraren (in opleiding) op tekstniveau te kijken naar de eigen vaktaal om vervolgens effectieve taalgerichte lessen te kunnen geven.
Het boek maakt gebruik van het taalkundige concept 'genre'. Het onderscheidt negen onderwijsrelevante genres, te weten Vertelling, Verhaal, Verslag, Beschrijving, Verklaring, Procedure, Betoog, Beschouwing en Respons. Deze komen stuk voor stuk aan bod in deel I. Een theoretische verdieping van de taalkundige basis volgt in deel II. Ten slotte behandelt deel III het specifieke vaktaalgebruik van diverse schoolvakken en de rol van genres in die vakken. Bij dit deel horen oefeningen met vakteksten, die te vinden zijn op de website.