Lopende projecten

 

Sector
 • Basisonderwijs
 • Po
 • Pabo
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Begrijpend lezen
 • Leesvaardigheid
 • Gesprekken
Leerplankundig thema
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Vakdidactiek
 • Curriculum
 • Professionalisering
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid
 • Interactief Taalonderwijs

Fostering reading comprehension in fifth grade by explicit instruction in reading strategies and peer tutoring

23-1-2015
Keer, H. van. (2004). Fostering reading comprehension in fifth grade by explicit instruction in reading strategies and peer tutoring. British Journal of Educational Psychology, (74),  37-70.
In dit onderzoek worden klassikale instructie voor leesstrategieën en interactie tussen leerlingen over teksten samengebracht om te ontdekken of beide samen het begrijpend leesniveau van leerlingen kunnen verbeteren.
Het voornaamste doel van deze studie was het effect en duurzaamheid te onderzoeken voor het geven van instructie van leesstrategieënvoor begrijpend lezen en het bestuderen van het verschil in impact van het beoefenen van de strategieën door middel van tutoractiviteiten met leeftijdsgenoten en niet leeftijdsgenoten in vergelijking met klassikale leerkrachtinstructie. Daarvoor is er een pretest posttest en retentietest afgenomen. Het beste blijkt het te werken wanneer de leesstrategieën expliciet worden geïnstrueerd tijdens klassikale instructie en door middel van tutoractiviteiten tussen leerlingen van verschillende leeftijden.