Lopende projecten

 

Sector
 • Vo
 • Po
 • Gymnasium onderbouw
 • Basisonderwijs
 • Havo onderbouw
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo onderbouw
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Leesvaardigheid
Leerplankundig thema
 • Betekenisvol leren
 • Leerlingenmateriaal
 • Leermiddelen
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid

Docenten over Nieuwsbegrip in de klas

6-2-2015
Olijkan, E. (2013). Docenten over Nieuwsbegrip in de klas. Levende Talen Magazine, 100 (3), 17-19.
Deze publicatie beschrijft de werking van de methode Nieuwsbegrip. Nieuwsbegrip biedt wekelijks actuele teksten en opdrachten aan voor leerlingen uit het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het programma heeft als doel leerlingen te helpen betere lezers te worden.