Lopende projecten

 

Sector
  • Pabo
  • Basisonderwijs
  • Po
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Leesvaardigheid
  • Spelling
Leerplankundig thema
  • Onderzoek / Evaluatie
Vakspecifiek thema
  • Dyslexie

Developmental Dyslexia and Specific Language Impairment: Same or Different?

6-2-2015
Bishop, D.V.M, & Snowling, M.J. (2004). Developmental Dyslexia and Specific Language Impairment: Same or Different? Psychological Bulletin, 130, 858-886.
Ontwikkelingsdyslexie en 'specific language impairment' (SLI) zijn lange tijd behandeld als aparte stoornissen. Tegenwoordig worden ze echter gezien als manifestaties van hetzelfde onderliggende probleem, waarbij alleen de ernst van het ontwikkelingsstadium als onderscheidend criterium gezien wordt. In de nieuwe kijk op dyslexie worden alle vormen van dyslexie beschouwd als een taalprobleem waarbij klankverwerking niet goed functioneert. De schrijvers stellen dat met deze focus de invloeden van semantische en syntactische problemen onderbelicht raken. Deze zijn wijdverbreid in SLI en sterk van invloed op leesbegrip en verstoorde aandacht van het vlot lezen op volwassen lezen. De auteurs stellen dat er twee dimensies van stoornissen nodig zijn om de relatie tussen deze stoornissen goed te kunnen duiden en om de kenmerken te vatten die belangrijk zijn voor het identificeren van onder andere de neurobiologisch samenhangende subgroepen.