Lopende projecten

 

Sector
 • Basisonderwijs
 • Po
 • Speciaal basisonderwijs
 • Pabo
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Schrijfvaardigheid
 • Literatuur/Fictie
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Exemplarisch lesmateriaal
 • Leerlingenmateriaal
 • Leermiddelen en ICT
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid
 • Genredidactiek
 • Samenhang lezen schrijven

Denken met je vingers. Schrijven in het Verhalen-atelier

30-1-2015
Kouwenberg, B., & Hoogeveen, M. (2007). Denken met je vingers. Schrijven in het verhalen-atelier. Leidschendam: Biblion.
ISBN

9789054836773

In Denken met je vingers wordt een didactische aanpak voor procesgericht  schrijfonderwijs geïntegreerd met leesbevordering en ICT beschreven en uitgewerkt in de vorm van concreet les- en leerlingmateriaal. De publicatie besluit met een hoofdstuk waarin de schrijfontwikkeling van leerlingen gedemonstreerd wordt aan de hand van leerling teksten.
Contactpersoon