Lopende projecten

 

Sector
  • Basisonderwijs
  • Po
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Leesvaardigheid
  • Spelling
Leerplankundig thema
  • Onderzoek / Evaluatie
Vakspecifiek thema
  • Dyslexie

Defining dyslexia as a developmental language disorder. Annals of Dyslexia

6-2-2015
Catts, H. (1989). Defining dyslexia as a developmental language disorder. Annals of Dyslexia, 39, 50-64.
Dit onderzoek brengt enkele van de problemen met traditionele definities van dyslexie ter discussie en beschrijft een snel groeiende hoeveelheid onderzoek waarin een begrijpelijkere definitie wordt voorgesteld. Ondanks recente inzichten op onderzoeksgebied gaan veel onderzoekers en uitvoerders namelijk stug door met het vertrouwen op louter traditionele definities van dyslexie.  Uitgaande van de in dit onderzoek gebruikte definitie is dyslexie een ontwikkelingsstoornis waar een fonologisch probleem, ofwel een probleem in de verwerking van klanken aan ten grondslag ligt. Deze stoornis manifesteert zich in allerlei taken waarbij de verwerking van klanken centraal staat, maar ook als specifiek leesprobleem.