Lopende projecten

 

Sector
 • Vo
 • Gymnasium
 • Havo
 • Vmbo
 • Vwo
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Schrijfvaardigheid
 • Leesvaardigheid
Leerplankundig thema
 • Referentiekader
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid
 • Referentiekader

Concretisering referentieniveaus schrijven en lezen in het vo

11-2-2015
Meestringa, T., Ravesloot, C., & Vries, H. de (2010). Concretisering referentieniveaus schrijven en lezen in het vo. Enschede: SLO.
De domeinen Lees- en Schrijfvaardigheid uit het referentiekader taal zijn in deze publicatie uitgewerkt. In samenwerking met docenten Nederlands is onderzocht:
1. Welke voorbeelden te vinden zijn van schrijfproducten en lees- en schrijfopdrachten op de vier niveaus van het referentiekader taal;
2. Hoe het werken met het referentiekader taal zich verhoudt tot de praktijkkennis en -ervaring van docenten.
In dit verslag zijn treffende voorbeelden van het niveau 1F, 2F, 3F of 4F verzameld en toegelicht.