Lopende projecten

 

Sector
 • Havo onderbouw
 • Vwo onderbouw
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Nederlands
Leerplankundig thema
 • Samenhang
 • Beleid

Brief minister beleid Taalgericht vakonderwijs

12-2-2015
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2012). Brief minister beleid Taalgericht vakonderwijs. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De minister informeert met deze brief de Tweede Kamer hoe zij schoolbreed taal- en rekenbeleid wil stimuleren. Scholen hebben de vrijheid dit beleid zelf vorm te geven door Nederlands extra stevig te positioneren en extra rekenlessen aan te bieden, of taal en rekenen meer te integreren in andere vakken.