Lopende projecten

 

Sector
 • Basisonderwijs
 • Pabo
 • Po
 • Vo
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Leesvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Begrijpend lezen
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Differentiatie
 • Handreiking
 • Omgaan met verschillen
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Professionalisering
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid
 • Samenhang lezen schrijven

Best practices in literacy instruction

23-1-2015
Morrow, L.M., & Gambrell, L.B. (2011). Best Practices in Literacy Instruction. New York: The Guilford Press.
ISBN

978-1-60918-178-9 (pb) en 978-1-60918-179-6 (hc)

Deze vierde editie van dit boek kan gezien worden als een gids voor het geven van lees- en schrijfinstructie aan docenten. Het bevat de laatste inzichten en onderzoeken op het gebied van geletterdheid en directe implicaties voor instructie in de klas.  
Het boek bevat vier delen waarin wordt ingegaan op de perspectieven op de beste instructie, beste manieren van instructie gegeven aan alle leerlingen, evidence-based strategieën voor geletterdheid en perspectieven op speciale kwesties.
Er wordt met behulp van eerdere onderzoeken gekeken wat nu een evenwichtig programma voor geletterdheid inhoud.
Er worden praktische suggesties gegeven voor activiteiten in de klas en instructie categorieën die alle componenten omvatten van beginnend lezen en schrijven. Daarnaast wordt er in gegaan op de leerlingen die moeite hebben met lezen en hoe je hier als leerkracht op in kunt spelen en wordt er gekeken hoe je leerlingen zelfstandige strategische lezers laat worden. Tevens wordt er in gegaan op inhoud specifieke teksten, die van belang zijn om te begrijpen, maar vaak erg lastig worden gevonden om te lezen.
Het is dus een praktisch boek voor leerkrachten die met behulp van eerdere onderzoeken opzoek gaan naar de beste oplossingen voor instructie voor zowel alle leerlingen, als leerlingen die moeite hebben met lezen en/of schrijven.
Contactpersoon