Lopende projecten

 

Sector
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo
 • Vo
 • Vmbo
 • Havo
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Grammatica
 • Spelling
 • Schrijfvaardigheid
 • Taalbeschouwing
 • Taalverzorging
Leerplankundig thema
 • 21e eeuwse vaardigheden
 • Curriculum
 • Examenprogramma
 • Examens
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid
 • Genredidactiek
 • Beoordelen van schrijfvaardigheid

Beoordeling van en feedback op schrijven in de tweede fase

5-6-2015
Ekens, T., & Meestringa, T. (2013). Beoordeling van en feedback op schrijven in de tweede fase. Enschede: SLO.
​​​In de praktijk blijkt de beoordeling van schrijfvaardigheid sterk uiteen te lopen. De betrouwbaarheid van schrijfvaardigheidsbeoordeling moet vergroot worden om recht te doen aan zowel de referentieniveaus als aan de prestaties van de leerlingen. Deze publicatie laat de totstandkoming zien van drie feedbackformulieren en een beoordelingsmodel voor het schrijfonderwijs in de tweede fase. Praktijkervaringen worden beschreven, evenals tips om de instrumenten in praktijk te brengen.