Lopende projecten

 

Sector
  • Basisonderwijs
  • Pabo
  • Po
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Begrijpend lezen
  • Leesvaardigheid
Leerplankundig thema
  • Curriculum
  • Doorlopende leerlijnen
  • Toetsing
Vakspecifiek thema
  • Geletterdheid

Begrijpend lezen

23-1-2015
Robbe, R. (2008). Begrijpend lezen. Groningen: Noordhoff Uitgevers BV.
 
ISBN

978-90-01-70229-8

Begrijpend lezen  biedt vakspecifieke competenties voor begrijpend lezen.
Elk hoofdstuk besteedt aandacht aan enkele competenties, bespreekt praktijksituaties en de rol van de leerkracht.
Het proces van begrijpend lezen wordt besproken, het lezen bij kleuters en de doorlopende leerlijn t/m groep 8, verschillende instructieprincipes, verschillende werkvormen, toetsing en evaluatie, zorgleerlingen en leesmethodes.
Ook is er aandacht voor begrijpend lezen binnen thematisch werken.
Contactpersoon