Lopende projecten

 

Sector
  • Basisonderwijs
  • Po
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Grammatica
  • Schrijfvaardigheid
  • Taalverzorging
Leerplankundig thema
  • Onderzoek / Evaluatie
  • Toetsing
Vakspecifiek thema
  • Geletterdheid

Balans van taalkwaliteit in schrijfwerk in het primair onderwijs

23-1-2015
Gein, J. van de. (2005). Balans van taalkwaliteit in schrijfwerk in het primair onderwijs. Arnhem: Cito.
Het rapport maakt onderdeel uit van de Periodieke Peilingen van het Onderwijs Niveau en betreft uitkomsten van de peilingen in 1999. Op basis van zelfgeschreven teksten van de leerlingen zijn de volgende kwalitatieve aspecten van het taalgebruik onderzocht: - interpunctie (het plaatsen en de wijze van plaatsing van de leestekens) - grammaticaliteit - zinsbouw Het onderzoek is uitgevoerd bij groep 5 en groep 8 en aan de hand van de resultaten worden er conclusies op de verschillende aspecten getrokken.