Lopende projecten

 

Sector
 • Speciaal basisonderwijs
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Begrijpend lezen
 • Leesvaardigheid
 • Literatuur/Fictie
 • Luistervaardigheid
 • Grammatica
 • Spelling
 • Woordenschat
Leerplankundig thema
 • Kerndoelen
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Taalbeleid
 • Toetsing
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid
 • Taalzwakke leerlingen

Balans van het taalonderwijs in het speciaal basisonderwijs. Uitkomsten van de tweede peiling 1999

23-1-2015
Weerden, J. van, Bechger, T., & Hemker, B. (2002). Balans van het taalonderwijs in het speciaal basisonderwijs. Uitkomsten van de tweede peiling 1999. Arnhem: Cito.
ISBN

artikelnummer 58209

Dit peilingsonderzoek naar taal en lezen, uit 1999, in het speciaal basisonderwijs (SBO) richtte zich op 12- en 13-jarige leerlingen. Er is een inventarisatie bij leraren van enkele aspecten van het onderwijsaanbod, een inventarisatie bij 12- en 13-jarige leerlingen van hun activiteiten en attituden op het terrein van lezen en taal en een onderzoek naar de vaardigheid in lezen, luisteren en enkele ondersteunende activiteiten uitgevoerd. De uitkomsten van het peilingsonderzoek vindt u in deze publicatie.
 
Peilingsonderzoek brengt de vaardigheden van leerlingen aan het einde van het basisonderwijs in beeld en biedt daarmee een evaluatiekader voor de kerndoelen basisonderwijs. Peilingsonderzoek brengt in beeld wat het onderwijsniveau werkelijk voorstelt en hoe zich dat verhoudt tot resultaten uit het verleden. De peilingsresultaten verspreidt Cito onder instellingen in het onderwijsveld, zoals landelijke en regionale onderwijsverzorgingsinstellingen, lerarenopleidingen, onderwijsinspectie, uitgevers en methodeontwikkelaars, adviesorganen en scholen voor primair onderwijs. De peilingsresultaten zijn niet bedoeld om morgen het onderwijs te veranderen, maar wel om regelmatig de aandacht te vestigen op wat leerlingen nu feitelijk leren en om – mede op grond daarvan – na te gaan of er veranderingen gewenst zijn. De periodieke peilingen vormen het enige Nederlandse onderzoek dat op deze schaal de resultaten van het onderwijs meet.