Lopende projecten

 

Sector
  • Basisonderwijs
  • Po
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Leesvaardigheid
  • Luistervaardigheid
  • Schrijfvaardigheid
  • Spreken
Leerplankundig thema
  • Onderzoek / Evaluatie
  • Toetsing
Vakspecifiek thema
  • Geletterdheid

Balans van het taalonderwijs in LOM en MLK scholen. Uitkomsten van de eerste taalpeiling in LOM en MLK scholen

23-1-2015
Roosmalen, W. van, Veldhuijzen, N., & Staphorsius, G. (1999). Balans van het taalonderwijs in LOM en MLK scholen. Uitkomsten van de eerste taalpeiling in LOM en MLK scholen. Arnhem: Cito.
Dit rapport maakt deel uit van de Periode Peilingen van het Onderwijs Niveau en is gericht op LOM en MLK scholen. Het onderzoek brengt de vier hoofdvaardigheden: spreken, luisteren, schrijven en lezen in kaart. Naast de hoofdvaardigheden komen ook ondersteunende vaardigheden aan bod, die een of meerdere hoofdvaardigheden ondersteunen.De toetsen en taken zijn ook afgenomen bij leerlingen van de jaargroepen 3 tot en met 8 in het reguliere basisonderwijs. Op die manier kunnen de resultaten van de LOM- en MLK-leerlingen vergeleken worden met de prestaties van leerlingen in het reguliere onderwijs. Gegevens over het onderwijsaanbod op LOM- en MLK-scholen zijn verzameld door middel van vragenlijsten aan leerkrachten. De leerlingen vulden een vragenlijst in die inging op hun belangstelling voor taal en hun buitenschools taalgedrag. Ten slotte werden leerlingenlijsten gebruikt om achtergrondgegevens van de leerlingen te verzamelen.