Lopende projecten

 

Sector
 • Basisonderwijs
 • Po
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Schrijfvaardigheid
 • Begrijpend lezen
 • Technisch lezen
 • Spelling
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Woordenschat
Leerplankundig thema
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Toetsing
 • Kerndoelen
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid

Balans van het taalonderwijs halverwege de basisschool. Uitkomsten van de eerste taalpeiling medio basisonderwijs

1-3-2015
Sijtstra, J. (ed.). (1992). Balans van het taalonderwijs halverwege de basisschool. Uitkomsten van de eerste taalpeiling medio basisonderwijs. Arnhem: Cito/PPON.
In diverse periodieke peilingen zijn vragen gesteld aan leraren over hun onderwijsaanbod. In deze peiling gaat het om de eerste taalpeiling medio basisonderwijs en werden ook leerlingen gevraagd om een waardering te geven voor verschillende taalactiviteiten. Ook werd gevraagd naar taalactiviteiten buiten school. De peiling is uitgevoerd in 1989. Er bleek dat in groep 5 iets meer dan 7 uur aan taalonderwijs werd besteed. De domeinen schrijven,woordenschat, mondelinge taalvaardigheid, lezen en spelling komen aan de orde.
Contactpersoon