Lopende projecten

 

Sector
  • Basisonderwijs
  • Po
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Schrijfvaardigheid
  • Technisch lezen
  • Begrijpend lezen
Leerplankundig thema
  • Onderzoek / Evaluatie
  • Toetsing
Vakspecifiek thema
  • Geletterdheid

Balans van het taalonderwijs halverwege de basisschool 3. Uitkomsten van de derde peiling in 1999

23-1-2015
Berkel, S. van, Schoot, F. van der, Engelen, R., & Maris, F. (2002). Balans van het taalonderwijs halverwege de basisschool 3. Uitkomsten van de derde peiling in 1999. Arnhem: Cito/PPON.
Bij 3555 leerlingen uit groep 5 zijn het onderwijsaanbod en de onderwijsresultaten bij de hoofdvaardigheden begrijpend lezen, technisch lezen en luisteren onderzocht. Nieuw in dit peilingonderzoek is het werken met standaarden bij sommige vaardigheden. Deze standaarden laten zien wat de leerlingen in groep 5 zouden moeten kunnen. Ze zijn door leerkrachten, pabodocenten en schoolbegeleiders vastgesteld. Door de resultaten van de leerlingen naast de standaarden te leggen, kan men zien of het behaalde niveau ook het gewenste niveau is.