Lopende projecten

 

Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Mondelinge taalvaardigheid
  • Schrijfvaardigheid
  • Leesvaardigheid
Leerplankundig thema
  • Onderzoek / Evaluatie
  • Toetsing
Vakspecifiek thema
  • Geletterdheid

Balans van het taalonderwijs halverwege de basisschool 2. Uitkomsten van de tweede taalpeiling medio basisonderwijs

23-1-2015
Roosmalen, W. van, Veldhuijzen, N., & Staphorsius, G. (1999). Balans van het taalonderwijs halverwege de basisschool 2. Uitkomsten van de tweede taalpeiling medio basisonderwijs. Arnhem: Cito/PPON.
In diverse periodieke peilingen zijn vragen gesteld aan leraren over hun onderwijsaanbod. In deze peiling gaat het om de tweede taalpeiling medio basisonderwijs. In dit onderzoek is in opdracht van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen de taalvaardigheid bij 4299 leerlingen in groep 5 onderzocht. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de drie taalgebruikdomeinen mondelinge taalvaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid. Zowel de prestaties van de leerlingen zijn gemeten en het onderwijsaanbod wordt in kaart gebracht. Naast de prestaties van de leerlingen brengt het onderzoek ook het onderwijsaanbod in kaart. Hiervoor hebben leerkrachten en vragenlijst ingevuld en leerlingen hebben een attitudevragenlijst ingevuld.