Lopende projecten

 

Sector
 • Po
 • Basisonderwijs
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Begrijpend lezen
 • Leesvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Technisch lezen
 • Taalbeschouwing
 • Spelling
Leerplankundig thema
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Kerndoelen
 • Toetsing
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid

Balans van het taalonderwijs aan het einde van de basisschool. Uitkomsten van de eerste taalpeiling einde basisonderwijs

23-1-2015
Zwarts, M. (ed.). (1990). Balans van het taalonderwijs aan het einde van de basisschool. Uitkomsten van de eerste taalpeiling einde basisonderwijs. Arnhem: Cito/PPON.
 
 
​​​​​Deze publicatie maakt deel uit van de Periodieke Peilingen van het Onderwijs Niveau (PPON).  
Het betreft de eerste peiling aan het einde van het basisonderwijs. Aan de hand van een enquête zijn vragen gesteld aan leraren over hun onderwijsaanbod. Daarnaast zijn de prestaties van leerlingen beoordeeld.
Van meer dan 4000 leerlingen in groep 8 is de taalvaardigheid onderzocht en bekeken of de resultaten overeenkomen met verwachtingen van ouders en leerkrachten. Het taaldomein is onderverdeeld in vier hoofdvaardigheden: lezen, luisteren, schrijven en spreken.