Lopende projecten

 

Sector
 • Basisonderwijs
 • Po
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Spelling
 • Technisch lezen
 • Begrijpend lezen
 • Luistervaardigheid
 • Leesvaardigheid
Leerplankundig thema
 • Toetsing
 • Onderzoek / Evaluatie
Vakspecifiek thema
 • Geletterdheid

Balans van het taalonderwijs aan het einde van de basisschool 3. Uitkomsten van de derde peiling in 1998

23-1-2015
Sijtstra, J., Schoot, F. van der, & Hemker, B. (2002). Balans van het taalonderwijs aan het einde van de basisschool 3. Uitkomsten van de derde peiling in 1998. Arnhem: Cito.
Het rapport maakt onderdeel uit van het PPON project van cito. Naast de hoofdvaardigheden lezen en luisteren zijn ondersteunende activiteiten onderzocht. Deze zijn instrumenteel voor een of meer hoofdvaardigheden, bijvoorbeeld spelling. Het domein lezen beslaat het begrijpend, studerend en technisch lezen. Bij luisteren is er sprake van begrijpend luisteren en beantwoorden leerlingen vragen aan de hand van gesproken teksten. Het onderwijsaanbod is in kaart gebracht door middel van vragenlijsten aan leerkrachten van groep 6, 7 en 8, en met leerlingenlijsten zijn achtergrondkenmerken van de leerlingen verzameld.