Lopende projecten

 

Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Leesvaardigheid
  • Begrijpend lezen
  • Schrijfvaardigheid
  • Spelling
  • Taalbeschouwing
Leerplankundig thema
  • Onderzoek / Evaluatie
  • Toetsing
  • Kerndoelen
Vakspecifiek thema
  • Geletterdheid

Balans van het taalonderwijs aan het einde van de basisschool 2. Uitkomsten van de tweede taalpeiling einde basisonderwijs

23-1-2015
Sijtstra, J. (ed.). (1997). Balans van het taalonderwijs aan het einde van de basisschool 2. Uitkomsten van de twee taalpeiling einde basisonderwijs. Arnhem: Cito/PPON.
Deze publicatie maakt deel uit van Periodieke Peiling Onderwijs Niveau. Het betreft de tweede peiling aan het einde van het basisonderwijs. Opnieuw hebben leerkrachten vragenlijsten ingevuld over hun onderwijsaanbod en is de taalvaardigheid van meer dan 4000 leerlingen in groep 8 onderzocht. Verschil met de eerste peiling is dat nu een panel van beoordelaars standaarden heeft vastgesteld voor Minimum en Voldoende en verwachtingen heeft uitgesproken over het percentage leerlingen dat deze standaarden zou moeten bereiken.