Lopende projecten

 

Sector
  • Basisonderwijs
  • Po
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Schrijfvaardigheid
Leerplankundig thema
  • Onderzoek / Evaluatie
  • Doorlopende leerlijnen
Vakspecifiek thema
  • Geletterdheid

Balans van het schrijfonderwijs op de basisschool. Uitkomsten van de eerste peilingen in 1999; halverwege en einde basisonderwijs en speciaal basisonderwijs

23-1-2015
Krom, R., Gein, J. van de, Hoeven, J. van der, Schoot, F. van der, Verhelst, N., Veldhuijzen, N., & Hemker, B. (2004). Balans van het schrijfonderwijs op de basisschool. Uitkomsten van de eerste peilingen in 1999; halverwege en einde basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. Arnhem: Cito.
Dit rapport maakt onderdeel uit van de periodieke peilingen van het onderwijsniveau (PPON). In deze publicatie is verslag gegeven van verschillende schrijfvaardigheidpeilingen in het Nederlandse onderwijs: - halverwege het basisonderwijs - aan het einde van het basisonderwijs - in het speciaal basisonderwijs De peilingen omvatten een inventarisatie van enkele aspecten van het onderwijsaanbod voor schrijven en een gedetailleerd onderzoek naar de vaardigheid in het schrijven van teksten.