Lopende projecten

 

Sector
  • Po
  • So
  • Speciaal basisonderwijs
  • Basisonderwijs
Vakgebied
  • Nederlands
Leerplankundig thema
  • Vaardigheden

Balans van het luisteronderwijs in het basis- en speciaal onderwijs 4. Transcripties van de gesproken teksten

27-1-2015
Krom, R., Berkel, S. van, Schoot, F. van der, Sijtstra, J., Hemker, B., & Marsman, M. (2011). Balans van het luisteronderwijs in het basis- en speciaal onderwijs 4.  Transcripties van de gesproken teksten. Arnhem: Cito.
Ten behoeve van het peilingsonderzoek waarover gerapporteerd wordt in de balans van het luisteronderwijs (PPON-reeks nummer 46), zijn luisteropgaven ontwikkeld voor de onderwerpen Begrijpen van gesproken teksten, Interpreteren van gesproken teksten en Reflecteren op gesproken teksten. Deze opgaven hebben betrekking
op een tekst als geheel of op een tekstfragment. In dit document treft u transcripties aan van de teksten die ten grondslag liggen aan de voorbeeldopgaven op basis waarvan de resultaten van de leerlingen geƫvalueerd worden. De teksten kunnen ook beluisterd worden; daartoe kan bij Cito/PPON een audio-cd worden aangevraagd.