Lopende projecten

 

Sector
  • Po
  • Basisonderwijs
Vakgebied
  • Nederlands
Vakinhoud
  • Leesvaardigheid
  • Begrijpend lezen
Leerplankundig thema
  • Onderzoek / Evaluatie
  • Doorlopende leerlijnen
  • Kerndoelen
  • Toetsing
Vakspecifiek thema
  • Geletterdheid

Balans van het leesonderwijs halverwege de basisschool 4. Uitkomsten van de vierde peiling in 2005

Berkel, S. van, Krom, R., Heesters, K., Schoot, F. van der, & Hemker, B. (2008). Balans van het leesonderwijs halverwege de basisschool 4. Uitkomsten van de vierde peiling in 2005.
PPON reeks nummer 36. Arnhem: Citogroep.
Dit rapport geeft de resultaten weer van een peilingsonderzoek naar de leesvaardigheid van leerlingen halverwege het basisonderwijs. De volgende aspecten van het onderwijsaanbod in de jaargroepen 3, 4 en 5 zijn geïnventariseerd:
•methodes,
•tijdsbesteding,
•onderwijsorganisatie en toetsing,
•meerbegaafdheid,
•leesbevordering.
Verder is een gedetailleerd onderzoek gevoerd naar de leesvaardigheid van leerlingen in jaargroep 5.